Hoppa till sidans innehåll

Dokument inför årsmöte - Kallelse årsmöte 23 mars 2022

18 FEB 2022 22:17
OBS! På grund av krock med årsmöte för Dalarnas Orienteringsförbund har vi nytt datum för vårt årsmöte.
  • Uppdaterad: 10 APR 2022 20:52

Uppdaterad 2022-03-15: Verksamhetsberättelse 2021
Uppdaterad 2022-03-15: Verksamhetsplan 2022
Uppdaterad 2022-03-15: Styrelsens yttrande om inkomna motioner

Uppdaterad 2022-03-01: Valberedningens förslag till val 2022
Uppdaterad 2022-03-01: Motion #1 om stadgeändring gällande valberedningens sammansättning
Uppdaterad 2022-03-01: Motion #2 gällande stadgeändring av senaste datum för inkommande med motioner till årsmöte
Uppdaterad 2022-03-01: Motion #3 gällande ändring av valen till föreningssektionerna

Onsdag 23:e mars kommer vi hålla vårt årsmöte kl. 18.00 i Bergebo. De som önskar att delta online istället för på plats ska anmäla sig till This is a mailto link senast 23:e mars kl. 12.00 för att vi ska säkerhetsställa röstlängd och deltagare.

Föredragningslista årsmöte 23:e mars 2022

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av förändring gällande föreningens räkenskaps år (ändring till räkenskapsår med brytpunkt 1 november)
11. Fastställande av förslag till sektionsindelning (Fastställande av förslaget på sida 2)
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta;
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, samt
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna
får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till möte
16. Information ang Arenan, nytt konstsnösystem mm.
Skribent: Styrelsen
E-post: This is a mailto link

Aktuella arrangemang

hittaut2022.png

_DSC2685 (2).jpg

Sponsorer

ssab

Maxi_Borlänge  logga

Dalarnas Försäkringsbolag

cykelcentrum_200

noname logo med platta.jpg

Övriga samarbetsparter

SS_liggande_2016
 

Bergebo väderstation

Postadress:
Domnarvets GOIF
Hemgatan 71
78473 Borlänge

Kontakt:
Tel: 024317600
E-post: This is a mailto link

Se all info