Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte 10e mars

23 FEB 2021 06:38
Årsmöte för Domnarvets GoIF kommer att hållas den 10:e mars, kl. 19:00.
P.g.a rådande omständigheter kommer mötet hållas online.

De som avser delta på mötet anmäler sig via mail till This is a mailto link senast den 10:e mars, kl 12.00.
  • Uppdaterad: 23 FEB 2021 06:38

Onsdag 10:e mars kommer vi hålla vårt årsmöte. I dessa pandemi-tider kommer årsmötet hållas online. För att säkerhetsställa röstlängd och deltagare så skall de som avser delta på årsmötet anmäla sig via epost till This is a mailto link senast den 10:e mars kl. 12.00. 

Föredragningslista årsmöte 10 mars 2021
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta;
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, samt
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna
får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till möte

Övriga möteshandlingar publiceras här senast 5:e mars.

Dokument för årsmötet:

Föredragningslista årsmöte mars 2021

Verksamhetsberättelse 2020, Domnarvets GoIF

Valberedningens förslag för styrelse 2021

Välkomna!

Skribent: Styrelsen
Epost: This is a mailto link

        SPÅRBIDRAG

SS_liggande_2016
Klubben är medlem

___________________
Huvudleverantör
Maxi_Borlänge  logga

Huvudsponsor

ssab

Övriga Sponsorer

Dalarnas Försäkringsbolag

cykelcentrum_200

domnarvsgarden_200

karlhedin_200

Trimtex  

 


 

Bergebo väderstation

Postadress:
Domnarvets GOIF
Hemgatan 71
78473 Borlänge

Kontakt:
Tel: 024317600
E-post: This is a mailto link

Se all info